Osteopati

Osteopat

          Tobias Åblad

kontakt

 

Viktoriagatan 19

411 25 Göteborg

 

Tel 0723-070800

 

Mail

tobias@osteopattobiasablad.se

 

 

Boka  i
Boka oss på TimeCenter


Osteopati bygger på att kroppen har självläkande och självreglerande egenskaper, att kroppen är en enhet där alla delar är beroende av varandra. All behandling utförs med detta som utgångspunkt.


Man fokuserar inte bara på smärtan utan också på orsaken till den, och på varför den uppkommit.På detta vis får kroppen själv ta över läknings processen, vilket kommer ge mer bestående förändringar.Osteopati är inte en teknik, utan ett helhets synsätt som inbegriper hela patienten, allt från det muskeloskelettala systemet som består av våra muskler, skelett och dess blodcirkulation, vår rörelseapparat, och med de fysiologiska besvär som kan uppstå i mag- tarmkanalen, andningsorgan, bäckenorgan och kraniet.